Welkom

Stichting Hervormde Scholen Katwijk

Een schoolbestuur is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen, over het onderwijs dat wordt gegeven en over de school als geheel. Het schoolbestuur neemt die beslissingen vaak in overleg met de medezeggenschapsraad.