Van A tot Z

Op deze pagina treft u een aantal belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op onze onderwijsinstelling. Voor meer informatie over het onderwijs op onze school verwijzen wij u graag door naar onze schoolgids.

Aanmelden nieuwe leerling

Algemeen

Centrale Eindtoets

Come4sports

Fietsen naar school

Gebedsgroep

Hoofdluis

Klachten

Leerlingenondersteuning

Leerlingenstatuut

Leerplicht

Logopedie

Medezeggenschap

Muziekschool

Overblijven en opvang

Passend Onderwijs (S.O.P.)

Protocol sociale media

Schoolarts

Schoolkeuze na de basisschool

Schoolregels

Schooltijden

Software voordeel

SWV Duin- en Bollenstreek

Traktaties

Vacatures

Verkeer en examen

Verzuim en verlof

Zendingscommissie