Een schoolbestuur is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen, over het onderwijs dat wordt gegeven en over de school als geheel. Het schoolbestuur neemt die beslissingen vaak in overleg met de medezeggenschapsraad.

 bureau
Bureau Hervormde Scholen

Abeelplein 40
2225 NH Katwijk aan Zee
Telefoon:  (071) 4073243

Kantoortijden: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur