Vacatures

Oranjeschool:

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk zoekt met ingang 10 november 2017 een groepsleerkracht voor groep 6 (woensdag t/m vrijdag). Het betreft hier de vervanging van een zwangerschapsverlof en met ingang van 28 november 2017 een groepsleerkracht voor groep 1/2 (dinsdag) i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof.

Voor reacties contacten met dhr. L. den Hartog (directeur) Oranjeschool: ldenhartog@hervormdescholen.nl

Groen van Prinstererschool:

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk zoekt met ingang 25 oktober 2017 een groepsleerkracht voor groep 1 / 2. Het gaat om de woensdag (om de week), de donderdagen en de vrijdagmorgens. Het betreft hier de vervanging van een zwangerschapsverlof. De 16 weken van het verlof zullen lopen vanaf de genoemde datum tot medio februari 2018, en met ingang van 23-10-17 een Remedial Teacher voor 2 dagen per week

Voor reacties contacten met dhr. J. Haasnoot (directeur) van de Groen van Prinstererschool Katwijk: info.groenvanprinstererschool@hervormdescholen.nl

Rehobothschool:

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar voor de Rehobothschool een groepsleerkracht voor dinsdag en woensdagmorgen in groep 7

Het betreft hier de vervanging van een zwangerschapsverlof, met uitzicht op vast werk, indien het van twee kanten goed bevalt.

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur:

dhr. K. Westhuis,
directeur.rehobothschool@hervormdescholen.nl

Voor meer informatie kunt u hem ook mailen, maar ook telefonisch contact opnemen: 0650469434.

De Hervormde Scholen Katwijk hebben als grondslag de Bijbel als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
We zoeken collega’s die hier achter staan en dit actief uitdragen.