Klachten

Klachten kunnen worden ingediend via achtereenvolgens:

A. De Contactpersonen 

Op iedere school is bekend, wie als contactpersoon fungeren.

B. De Vertrouwenspersonen

Mevr. Drs. G. van Duijn, arts
Voorstraat 148
2225 EW Katwijk
Tel. 071-4012884

Dhr. J.J. van Gils, onderwijskundige
Marinus Poststraat 73
2235 XC Valkenburg
Tel. 071-4031439

C. De Klachtencommissie 

De scholen zijn aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

De klachtencommissie heeft een breed werkterrein. Er kunnen klachten bestaan op het gebied van seksuele intimidatie en natuurlijk ook op onderwijskundig gebied. Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement moet op een voor ieder toegankelijke plaats in de school ter inzage liggen. De klachtenregeling onderscheidt drie niveaus, waar met een klacht kan worden aangeklopt, te weten:

1. Een contactpersoon. Is op iedere school is aangesteld en kan de klager verwijzen naar de klachtencommissie;

2. Een vertrouwenspersoon. Deze mag geen deel uitmaken van de klachtencommissie, maar kan de klager verwijzen naar de klachtencommissie;
3. De klachtencommissie moet worden gezien als het sluitstuk van een regeling, waarop kan worden teruggevallen als er verder beslist geen oplossing gevonden kan worden.