Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk aan Zee is het bevoegd gezag van de Hervormde basisscholen in Katwijk.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING VAN DE STICHTINGEN
De Grondslag (artikel 2 van de statuten): De Stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het woord van God, waaraan geen andere verklaring en toepassing wordt gegeven dan in drie formulieren van Enigheid is uitgedrukt.
De Doelstelling (artikel 3 van de statuten): De Stichting heeft ten doel de oprichtingen  instandhouding van Hervormde Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs op de grondslag omschreven in artikel 2.

SAMENSTELLING BESTUUR

Het Bestuur van de Hervormde Scholen Katwijk komt een aantal malen per jaar bij elkaar om de gang van zaken omtrent de basisscholen te bespreken.

HET UITVOEREND BESTUUR:

Voorzitter
Dhr. M.C. Guijt
Tramstraat 148
2225 NK Katwijk ZH
Tel. (071) 4078794
e-mail: voorzitter@hervormdescholen.nl

Penningmeester
Dhr. J.B. van Duijvenbode
Dwarsstraat 21
2225 GL Katwijk ZH
Tel. (071) 4076221
e-mail: penningmeester@hervormdescholen.nl

Secretaris
Mevr. M. de Jong- van Duijvenbode
Kamperfoelieplein 20
Katwijk 2225 RP
Tel. (071) 4077829
e-mail: secretariaat@hervormdescholen.nl

ICT
Dhr. D. Ouwehand
Tramstraat 147
Katwijk 2225 CH
Tel. (06) 22054878
e-mail: ict@hervormdescholen.nl

Bouw
Dhr. L.C. van Duijn
Rijnmond 196
2225 VZ Katwijk ZH
Tel. (071) 4016541 / (06) 50262827
e-mail: bouwcie@hervormdescholen.nl

HET TOEZICHTHOUDEND BESTUUR:

Voorzitter toezichthoudend bestuur en GMR
Dhr. H. N. Haasnoot
Tijmstraat 10
2225 RK Katwijk
Tel. (071) 4073166
e-mail: bert.haasnoot@gmail.com

GMR
Dhr. J. Hoek
E.A. Borgerstraat 22
2225 AR Katwijk
Tel. (071) 4073932 / (06) 22398039
e-mail: hanshoek@hetnet.nl

Financiën
Mevr. W. van Duijn
Zilverschoon 33
2224 GJ Katwijk
Tel. (071) 4013053
e-mail: wvanduijn@casema.nl

Bouw
Dhr. C. van der Plas
Tijmstraat 36
2225 RK Katwijk
Tel. (071) 4072122
e-mail:cornelisvanderplas@planet.nl

Arbo zaken
M. Varkevisser
Duinstraat 21
2225 RA Katwijk ZH
Tel. (06) 10033346
e-mail: mvarkevisser83@gmail.com

Arbo zaken
L.H.C. ten Hove
Wassenaarseweg 21
2223 BH Katwijk
Tel. (06) 51962111
e-mail: ltenhove@casema.nl